Fjärvärmeanläggning säljes i sin helhet eller i delar.


Fjärrvärmeanläggning
Fliseldad ångpanna VEÅ 4,8 MW
Fliseldad hetvattenpanna Järnforsen 2,0 MW
Rökgaskondensering ca: 1,2 MW
Ångturbin Opcorn powerbox med generator 650 kW
Klicka här för mer information