Lennings AB är ett familjeägt företag som i 65 år varit verksamt inom maskin, entreprenad, jord- och skogsbranschen.
Idag är vi ett renodlat serviceföretag som värderar, förmedlar och förrättar auktioner av fast och lös egendom.
Vår erfarenhet i kombination med personlig service, effektiv handläggning och gedigen kompetens borgar för
korrekta och trygga uppgörelser mellan säljare och köpare.

   
 
   

Värdering
Mångårig erfarenhet av värderingar av skilda slag och vår bredd av värderingsmän gör det möjligt att följa marknaden och de olika branscherna. På så sätt ger vi korrekta värderingar.

Förmedling
Lennings AB förmedlar de flesta typer av fastigheter, bland annat villor, lant- och skogsbruk, levande jord- och skogsbruk, industrifastigheter samt inventarier. 
Vi har den kompetens som erfordras i ett modernt mäklarföretag. Därutöver gedigen kunskap inom specialområden som juridik, ekonomi, jord och skog.
Lennings ab:s mäklare är medlemmar i branschorganisationen FMF. Dessutom samarbetar vi med skickliga jurister och skatteexperter. Allt för att ditt livs viktigaste beslut vid försäljning eller köp ska bli bra.

Familjejuridik
Vi på Lennings ab är certifierade bouppteckningsförrättare.
Vi hjälper dig med bouppteckningar och testamente mm. 

Auktionering
Vi förrättar på uppdrag auktioner åt företag, privatpersoner, konkursförvaltare med flera. Uppdragen varierar i omfång, bransch och längd. Allt ifrån enstaka objekt, utförsäljningar ”över disk”, hela industri- och lantbruksauktioner. 
Vår bästa egenskap är att oavsett typ av auktion, förrätta den på bästa möjliga sätt.
Vi har den erfarenhet och den kunskap som krävs för ett gott resultat. 


Vår kunskap är din trygghet, vid ditt livs viktigaste affär